Риф безопасен солен воден аквариум безгръбначни

Не всички безгръбначни са "безопасни за рифа". Много от тях ще разкъсат коралите, ще консумират риба и по друг начин ще унищожат останалите жители на резервоара. Безгръбначните, изброени по-долу, са някои (по всякакъв начин не всички), които обикновено се считат от опитни майстори на резервоари за рифове за безопасни за резервоари за рифове. Имайте предвид, че нищо не е "безупречно", когато става въпрос за живот на животни. Има ренегати във всички видове, така че, ако вашият нов резервоар на резервоара не работи, го махнете, преди да може да причини сериозни щети.

Връзки към всеки вид са включени за профили, информация, факти, снимки и снимки.