Недостигът на зелени водорасли в солени аквариуми

Bryopsis, Derbesia и Cladophora, видове

Посочва се като зелена коса или нетоксични водорасли, научаваме за нежеланото идентифициране на видовете Bryopsis, Derbesia и Cladophora, защо се появяват епидемии, какво прави тези макроалгари да растат и как да се контролира или да се отърве от тях в морските аквариумни системи.