Риф безопасни водорасли

Риф Танк сейф рок и стъкло почистване

Някои същества прекарват цялото си време, пресявайки пясъка, търсейки храна. Скалните и стъклени почистващи прекарват времето си да търсят водорасли по стените и скалите на аквариума, предпочитайки да избягват субстрата. Reef Safe Algae Eaters го правят без да унищожават вашите корали и други жители на резервоарите.