8 Основни конни маниери

Има ли вашият кон тези осем земни маниера?

Независимо дали имате кон за езда, шофиране или просто като пасищ декор, тук са осемте основни начина, които конят ви трябва да има, така че вие ​​и конът сте щастливи и сигурни. Тези начини също са от съществено значение за безопасността.