Топ 9 Powerheads за солени аквариуми

Powerheads са водни помпи с различни размери и възможности, които могат да бъдат напълно потопени във вода. Powerheads се използват в морските аквариуми за преместване на водата в резервоара, както и между резервоара и редица съоръжения (т.е. протеинови скимери). Powerheads се използват предимно за дублиране на движението на водата (повърхностни вълни и удар или набъбване) в океаните.

Не всички аквариумни силови глави са създадени равни. Въпреки че има само няколко единици, подходящи за работа с вълноводи , има много, които имат много подемна сила, която е подходяща за използване с протеинови скимери или като водна помпа, докато други работят най-добре за подобрение на UGF, ако са включени прикачени файлове. Повечето могат да бъдат използвани за генериране на движение на водата и циркулация в аквариуми, но отделянето на време за сравнение на изискванията за поддръжка, разходите, характеристиките и честотата на GPH ще ви помогнат да направите разумен избор.