Риф Танк Безопасен ангел

По-малките ангелски видове работят добре в по-големите рифове, но по-големите видове, като император Ангелфиш (Pomacanthus imperator), ще ядат корали и скариди и трябва да се избягват. Дори по-малките (джуджета) ангели понякога ще избират корали в малък резервоар, освен ако не са добре нахранени. Красивият японски Swallowtail Angelfish е един от малкото истински риф асфалтов аффелиш, който не се занимава с корали или други безгръбначни. Ангелската риба е риба "средна водна колона", което означава, че в дивата природа тя не живее на рифа или на повърхността, а в по-голямата си част, като се храни с планктон.