Топ 4 обратна осмоза (RO) водни единици за морски аквариуми

Използването на индивидуална обратна осмоза, дейонизация или комбинация от RO / DI воден филтър за пречистване на източниците на водопроводна вода , преди да бъде използвана или в свежи, брекисти или соленоводни системи, осигурява много по-високо качество на водата. Тези видове филтри премахват нитрати, фосфати и други химически елементи, открити в чешмяната вода, които могат да доведат до цъфтеж на водорасли и други проблеми. Ако имате високо ниво на замърсители в чешмяната вода, препоръчваме високоефективна единица за обратна осмоза за максимално филтриране.