Топ 10 нитрифициращи бактерии резервоара стартер снимки

Редица продукти се предлагат на пазара, които подпомагат цикъла в резервоара. Някои от тях съдържат количество от нитрозома и нитробактериални бактерии, което ще помогне за цикъла на вашия резервоар по-бързо (някои по-бързо от 1 ден) от нормалното. Други съдържат ензими, които помагат на природните бактерии да растат по-бързо. Някои продукти се добавят само при настройка, други трябва периодично да се попълват.