Оборудване, което можете да носите, за да останете по-безопасно, докато карате коня си

Носете предпазна екипировка, докато се движите

Конна езда може да бъде опасен спорт. Ездата безопасно означава да се чувствате комфортно и да не позволявате наранявания да ви развалят забавленията. Оборудването за безопасност няма да ви предпази напълно от наранявания, но в случай на злополука може да намалите тежестта на нараняванията. Научих трудния начин да нося шлем и мога да ви кажа, че сътресенията не са забавни. Винаги използвам и защитни стремена и носят ботуши за езда , половинки и ръкавици. Неотдавнашната есен, който взех, докато самият езда ме впечатли, че носенето на катастрофа, може да е добра идея. Тук е направен преглед на оборудването за безопасност, достъпно за мотоциклетистите.