Топ кутии за препълване

Преливане без пробиване на дъното на вашия аквариум

Преливните кутии транспортират аквариумна вода под подводниците, без да се налага да пробиват аквариума. Тези кутии позволяват използването на подводни аквариуми, мокра / суха филтрираща система или рефугиум, което открива повече възможности за по-голямо разнообразие от методи за филтриране, без да се налага да пробивате дъното на вашия аквариум.

Когато избирате кутията си за преливане, уверете се, че разполагате с подходящия размер размер за вашия аквариум размер. Използването на подходяща по размер обратна помпа за капацитета на вашия аквариум и капацитета на преливника е също изключително важно. Ако се използва обратна помпа, която има твърде голям капацитет, резервоарът може да прелисти и / или резервоарът да може да се източи.