Настройки на кутията за аквариум и препълване

Има два основни проекта за аквариумни водопроводи: пробити и не пробити. Пробитите резервоари имат една или повече отвори, пробити в дъното на резервоара, за да могат водата да се изпомпва в резервоара отдолу и да се позволи на водата да тече от резервоара в ямка или контейнер под резервоара. Резервоарите, които не са пробити, разчитат върху филтри за задържане, задържане в резервоара или окачване на резервоари за преливане на резервоара, за да може водата да тече от резервоара в резервоара отдолу.

Следва информация за многото начини за добавяне или инсталиране на катер, препълнена кутия, както и комбинация от настройки в морските аквариумни и речни системи.