Индекс за често задавани въпроси за хранене на коне

Всички за хранене коне сено

Често задавани въпроси за Hay

Когато няма добра паша, сеното е най-важният източник на хранене за вашия кон, пони, магаре или муле. Казва се, че сено революционизира грижата за коня и способността на човека да бъде мобилен. Хей е важно исторически и днес е от съществено значение. Въпреки че пасището може да е най-добре, тревата може да не е адекватна при горещо време, суша или зимни условия, което означава, че собствениците трябва да се хранят със сено.

Не е добре да се храни с кой да е сух фураж. Притежателите на коне трябва да са особено запознати с вида и качеството на сеното, което се хранят, за да запазят здравето и състоянието на коня си.