Използване на солевия тест за калибриране на хигрометър в клетка за домашни любимци