Възможности за легла и субстрат за влечуги

Някои влечуги обичат да се забиват, други предпочитат да се наслаждават, а някои имат нужда от влажна среда. Различните видове постелки предлагат различни рискове и ползи. В зависимост от вида влечуги, за които се грижите, може да се наложи да вземете някои от тези неща под внимание. Ето някои често срещани опции за легла или субстрат на влечугите.