Възможно ли е огънят да повярва на бадемовите зърна и огнените буболечки да живеят заедно?

Мъките с пожар и коремчето изглеждат доста сходни в грижите си, но могат ли да живеят заедно в същия резервоар?

Въпреки че понякога е изкушаващо да се смесват видове, когато грижите им изглеждат сходни, по принцип не препоръчвам комбиниране на различни видове земноводни в същия резервоар или вивариум. В конкретния случай на жабите с пожар и камбаните , има няколко причини, поради които това може да е лоша идея:

Поради други причини, поради които смесването на видовете може да е лоша идея, вижте Мога ли да смесвам видове при създаването на терариум?