Най-ефективните методи за контрол на бълхи

Бълхите имат сложен, 4-етапен жизнен цикъл. Контролът на бълхите върху вашия домашен любимец и във вашия дом трябва да обхване всички етапи от този жизнен цикъл, за да спре проблема с нападението от бълхи. Моля, прочетете често задавания въпрос за жизнения цикъл на бълхите за повече информация относно биологията на бълхите. Тази статия обхваща няколко различни метода, които са ефективни при контролиране на бълхите, когато се използват правилно.

Бълхи контрол на вашия домашен любимец

Често срещана грешка е подходът "повече е по-добър", който някои хора предприемат, когато използват бълхи продукти.

Повече не е по-добре, когато става дума за химикали или лекарства! Следните указания за опаковката са от съществено значение при използване на лекарства без рецепта и лекарства. Купувайте само продукти, които са етикетирани за употреба върху видовете, които ще ги използвате (кучета, котки и др.). По-специално, котките са много чувствителни към наркотиците и химикалите - не забравяйте да прочетете внимателно всички етикети.

Дори когато се четат етикетите и се следват инструкциите, могат да се случат нежелани реакции към бълхи. Обадете се незабавно на вашия ветеринарен лекар. Други ресурси включват Центъра за контрол на отравянията при животните и горещите линии за докладване на нежелани лекарства.

Бълхи контрол за вашата къща и двор

Само около 10% от населението на бълхите (главно възрастните) са на вашия домашен любимец. Бълхите, ларвите, какавите и малкото възрастни, които живеят в килими, легла и жилищни помещения, съставляват приблизително 90% от населението на бълхите. Пренебрегването на тази популация от бълхи ще гарантира, че проблемът с бълхите ще продължи и ще се влоши с течение на времето.