Какъв е жизненият цикъл на домашния любимец?

В дивата природа се съобщава, че скункс живеят около пет години.

В плен, обаче, домашен скунк ще живее средно от шест до десет години. Някои съобщения за двадесетгодишни скуни са направени, но големи спасителни съоръжения (като Skunk Haven) все още се придържат към шест- до десетгодишния живот.

По-дългият живот в плен е, че се приемат подходящи грижи за скункс и се осигурява хранене и че няма шанс хищници да атакуват.