Какво да направите след хирургическата процедура на домашния любимец

Повечето ветеринарни лекари изпращат домашно принтирани листовки след анестетична процедура, в която се описват грижите за следоперативното лечение на домашния любимец. Това е от полза, защото в натовареното време за освобождаване от отговорност на повечето клиники, съчетано с вълнение при гледането на домашния любимец, много собственици не чуват всички подробности или мислят за въпроси, докато не са вкъщи. В тази статия се обсъждат общите пост-процедурни грижи. Моля, обадете се на вашия ветеринарен лекар с конкретни въпроси относно възстановяването на вашия домашен любимец.