Информация за местообитанията и грижата за видовете брави

Бръмбарите са живи, здрави и цветни риби. Всички те са ученици, които вършат най-добре, ако се държат в групи от поне пет или повече, така че имайте предвид това, когато разглеждате това семейство риби. Повечето предпочитат мека кисела до неутрална вода, която е добре аерирана и малко по-хладна страна. Тъй като са толкова активни, съдружниците трябва да бъдат само видове, които могат да понесат буйните спътници. Дългите перки риби, по-специално, обикновено не са най-добрите съученици за членове на семейство Барб. Тези прегледи за видовете Бар ще Ви помогнат да изберете този, който е подходящ за Вас. По-подробни профили са достъпни чрез връзките, предоставени за всеки вид.