Видове риби

Рибите в устата идват в различни размери, форми и ориентации, всяка от които разказва много за какво и къде рибата яде, както и нещо за нейното поведение. Хищни риби обикновено имат най-големите усти, често спортни големи, остри зъби. Някои видове имат устни, които могат да бъдат удължени, което позволява на рибата да удължи ефективния си обхват, за да улови вкусни хапки от храна, докато плува. Други видове имат специализирани пунктове, които им позволяват да разкъсат водорасли от скали и клони. И допълнителните сортове имат устни със зъби в гърба, почти в гърлото си. Тези фарингеални зъби спомагат за хващане и поглъщане на плячка.

Повечето устия на риба попадат в един от следните три типа: