Анатомията на рибата, как всички риби са еднакви?

Аквариум риба всички имат подобна анатомия и нужди