Cory видове

Корите сомчета са малки, мирни, подслоняващи отдолу обитатели, които са възлюбени от всички, които ги притежават. Почти всички видове Cory трябва да се държат в училищата. Истории за един Корис, които се отдалечават от самотата, не са необичайни. Като цяло, Corys трябва да се съхранява само с малка до средна мирна риба.