Често срещани имена на риби, започващи с буквата T

По-долу е даден списък с общи наименования на аквариумни риби, започващи с буквата Т и техните научни имена.

Още риби, които започват с T