Самостоятелни планове и настройки за рефугиите

Тук има информация за създаването на рефугиум за вашият морски аквариум, който е сигурно убежище за сухия инвест и други деликатни видове и място за отглеждане на макроалги и живи храни като копепод и амфипод.