Разширена диаграма на възрастта на котката до човешката епоха