Научете се да откривате заболяване с морски аквариумен рибен диагностичен инструмент

Симптомите на общите заболявания

Когато една или повече от рибите в соления ви аквариум първо започнат да действат или изглеждат "странни", е време да започнете проучването, за да определите какъв е проблемът. Повечето заболявания или смущения в морските риби, ако бъдат открити, диагностицирани и лекувани в ранните етапи, могат да бъдат коригирани и излекувани.

За да помогнете с диагнозата, проверете този списък с потенциални симптоми. Той може да ви помогне да се фокусирате върху диагнозата и да започнете ранното лечение. Използването на карантинен резервоар за лечение обикновено е най-добрият начин за действие. Ако някои от вашите пътници в резервоара проявяват същите симптоми, целият резервоар трябва да се третира.

Имайте предвид, че много от леченията за болести по рибите ще отслабят биологичния филтър на резервоара ви, така че трябва да се вземат мерки, за да се сведе до минимум въздействието им върху "добрите бактерии" във вашата система.