Доказателство, че селскостопанските животни са най-очарователните