Бъдете готови за прекъсване на захранването

Как да запазите аквариума си в безопасност, когато силата излиза

Прекъсването на електрозахранването може да се осъществи по всяко време без предупреждение и затова всички собственици на аквариуми трябва да са готови да се справят с тази ситуация във всеки един момент. Въпреки че аквариумът е безопасен за известно време без филтриране, жителите не могат да оцелеят много дълго без кислород. Топлината е от съществено значение, когато климатичните условия са студени, но прегряването става проблем, когато е горещо.

За да предотвратите удари при пълна катастрофа, когато захранването изгасне, тези аварийни устройства за електрозахранване и ръчните методи за окисляване и загряване ще ви помогнат да сте готови да осигурите жизненоважната поддръжка на вашия аквариум, за да го запазите в безопасност.